Vitamin B12 och hälsokost

Vitamin B12 och hälsokost

En av de viktigaste vitaminerna människan måste få i sig är vitamin B12, som även går under namnet kobalamin. B12 är en vattenlöslig vitamin och det är verkligen många viktiga funktioner i kroppen som påverkas av den. Bland annat hjärnan och nervernas funktioner är beroende av att det finns tillräckligt med B12 i kroppen. Ett för lågt värde av B12 kan ge symtom som trötthet, yrsel och stickningar i benen. Lyckligtvis lagras B12 i kroppen, och den som har ett normalt intag, riskerar inte att lida brist i första taget.

Vartifrån kommer B12?

Det är speciella bakterier som producerar vitamin B12 vilket kan tas upp av olika växter och därefter djuren som äter växterna. Det är alltså ett viktigt arbete både stora och små bönder utför när djuren går på bete. Det behövs ständigt allt bättre betesmark i Sverige för att vi ska kunna producera tillräckligt med det kära vitaminet B12. Den som själv vill utveckla en betesmark, kanske för att hyra ut till en bonde, hittar en prisvärd rotorslåtter hos Kellfri, för att enkelt putsa till grönytorna. F-serien passar för ytor mellan 60 hk och 100 hk och erbjuder det perfekta redskapet för de flesta gårdar oavsett storlek.

Vitamin B12 genom tillskott

B12 är relativt vanligt att inta i form av kosttillskott, antingen som tabletter eller droppar vilka man lägger under tungan. Viktigt är att man alltid följer de rekommendationer som finns, gärna ifrån livsmedelsverket, vilka anger vilken dos man bör rikta in sig på. Många drycker brukar berikas med B12, bland annat ris- soja och havredryck. Det här kan vara ett bra alternativ för vegetarianer, men man bör ändå se efter så att det totala intaget av B12 uppfylls.

dante